Gareth Davis visit Wroclaw

Opublikowano Wrocław TV | Skomentuj

Najpiększeniejsze miasto na świecie

Opublikowano Wrocław TV | Otagowano , | Skomentuj

II Wrocławskie Wyścigi Rowerkowe

Opublikowano Wrocław TV | Otagowano , , | Skomentuj

Dzieje miasta w XX wieku

Od roku 1741 miasto Wrocław wraz ze Śląskiem dostaje się pod panowanie Prus. Następuje zamknięcie Akademii, upadek sztuk pięknych, następuje także ruina ekonomiczna na skutek wysokich podatków, a także zniesienie samorządu miejskiego. Jednak Wrocław nie kapituluje, w XIX ponownie powstaje samorząd miejski, zostają także zniesione fortyfikacje miejskie, tamujące rozbudowę miasta. Powstają liczne fabryki, zakłady przemysłowe, które nadały Wrocławowi w 2 połowie XIX wieku charakter nowoczesnego miasta o charakterze przemysłowo – handlowym.

Od 1811 Wrocław mógł się pochwalić własnym uniwersytetem. Nie był to jednak koniec kłopotów, ponieważ w drugiej połowie XIX wieku nastąpiła planowa germanizacja Śląska. Mimo prześladowań ponad 20 tysięcy Polaków – Wrocławian skupia się wokół Związku Polaków w Niemczech. W 1945 roku trwają walki I frontu ukraińskiego. Wtedy zniszczeniu uległo 67% zabudowy, w tym wiele bezcennych zabytków budowli.

W maju 1945 roku Wrocław wraca do Polski. Następuje szybka odbudowa miasta, w którym w 1948 roku zorganizowano wielką wystawę Ziem Odzyskanych oraz Kongres Intelektualistów. Dziś Wrocław to piękne, nowoczesne miasto.

Opublikowano Historia Wrocławia | Otagowano , , | Skomentuj

Rozkwit i walka

Obecnie Wrocław to miasto wojewódzkie i powiatowe, położone nad Odrą. Pierwsze osady istniały tam już w epoce kamiennej i żelaznej. W pierwszym tysiącleciu naszej ery osadnictwu ludności plemienia Ślęzan sprzyjała naturalna obronność terenu i krzyżowanie się prastarych szlaków handlowych (takich jak np. szlak bursztynowy). Wiek XV to czas, kiedy Wrocław naprawdę rozkwitał. W XII wieku, gdy miało miejsce zwycięstwo Krzywoustego na Psim Polu nad wojskami Henryka V miał miejsce rozkwit architektury Wrocławia (budowa opactw i kościołów), a także rozwój nauki i sztuki.

Rozwijające się i coraz bardziej ożywione kontakty handlowe, jakie miał Wrocław z Kijowem, sprzyjały rozwojowi Wrocławia. Niestety najazd Tatarów i spalenie lewobrzeżnych dzielnic w 1241 roku przyniosło wielkie zniszczenia i straty. Następuje odbudowa miasta i wzniesienie murów obronnych. Wrocław podnosi się z ruin i już w 1262 roku jest na tyle silny, że uzyskuje samorząd miejski oraz przywileje książęce.

Ale w 1335 roku, wraz z całym Śląskiem, Wrocław przechodzi pod panowanie Czech. Wieki XIV i XV to walki społeczne i zamieszki między dążącymi do zagarnięcia władzy patrycjatami a rzemieślnikami i pospólstwem miejskim. Powstają cechy, w roku 1418 Wrocławianie zdobywają ratusz i dochodzi do samosądu nad członkami patrycjuszowskiej rady miejskiej. W roku 1422 ścięto przywódców buntu z wyroku czeskiego króla Zygmunta Luksemburczyka. Aż wreszcie w XVI i XVII wieku organizują się i zacieśniają silne związki gospodarcze i kulturalne z Rzeczpospolitą.

Opublikowano Historia Wrocławia | Otagowano , , | Skomentuj